moja rodzina07.06.2016 roku odbyła  się w naszej szkole II edycja szkolnego konkursu recytatorskiego „Moja Rodzina”. Wzięło w niej udział 12 uczniów i 1 przedstawiciel grupy  „Misiaczki”.
Celem konkursu było:

  • rozwijanie zamiłowań i zdolności recytatorskich wśród uczniów,
  • kształcenie umiejętności związanych z poszukiwaniami repertuarowymi i pracą nad interpretacją tekstu,
  • budowanie więzi rodzinnych przez poezję,
  • bogacenie biernego i czynnego języka ucznia.    

Komisja konkursowa w składzie: Karolina Opiłowska, Ewelina Matysiak, Kamila Falkowska i Anna Romanowska wyłoniła spośród uczestników pięcioro laureatów. Zostali nimi:

  • Alicja Rosa – Misiaczki
  • Alicja Pałczyńska – klasa Ib   
  • Aleksander Rosa – klasa IIb
  • Aleksandra Karolewska – klasa V
  • Luiza Kacprzak – klasa VI  

Otrzymali oni nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

 

Edyta Pałczyńska i Karolina Opiłowska.