W dniu 19 maja 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się egzamin na kartę rowerową. Nadzorowany był przez st. sierż. Ewę Płaszczyńską - funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach i nauczyciela zajęć technicznych mgr Izabelę Zych.
Egzamin obejmował test z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz zadania praktyczne - jazda rowerem.

Pytania testowe dotyczyły zasad ruchu drogowego, znaków drogowych oraz sytuacji drogowych.
Zadania praktyczne sprawdzały umiejętność stosowania przepisów i zasad ruchu drogowego przez uczniów podczas  jazdy rowerem po wyznaczonym torze.
W egzaminie wzięło udział 17 uczniów klasy IV.
Egzamin zdali wszyscy uczniowie.
Gratulujemy i życzymy szerokiej drogi.

GALERIA