rocznica konstytucji 15 maja 2016 roku  w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej odbył się  uroczysty apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Głównym celem apelu było wyrobienie postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Konstytucja 3 Maja  miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów dla szlachty, duchowieństwa, mieszczan, wprowadziła nowe formy ustroju państwa. Rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.


Dzięki uczniom klasy VI otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie  historii dotyczącej powstania  i uchwalenia konstytucji, a udział chóru szkolnego pod opieką pani Karoliny Opiłowskiej dodatkowo uświetnił tę uroczystość.