sprawdzian szóstoklasisty

Już niedługo uczniów klasy szóstej czeka sprawdzian, który obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

Zachęcamy do rozwiązywania zadań, które pomogą w przygotowaniu się do sprawdzianu.

Zbiory zadań kliknij tutaj