biornorodno 2W dniu 18 grudnia 2015 roku uczniowie klas IV-V, którzy są członkami koła ekologicznego wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu „Dobry Klimat dla Morza”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów. Kampania ma uświadomić wartość różnorodności biologicznej morza oraz przybliżyć jej specyfikę oraz unikalność a także pokazać, że w wielu miejscach naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona.

Szkolenie poprowadziła p. edukator Ala Gadomska. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia związane z istotą różnorodności biologicznej oraz co to jest usługa ekosystemowa. Warsztaty poprowadzone były w nowoczesny i wielowymiarowy sposób, łączący ze sobą różne techniki aktywizujące. Zastosowane zostały m.in. gry symulacyjne, zabawy, quizy, puzzle, prace projektowe, prezentacje multimedialne. Zajęcia upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze. Następne warszaty 11 stycznia 2016 roku.
Koordynator projektu: B.Pośnik, E. Mróz

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

GALERIA