dobry klimat

W piątek, 18 grudnia 2015 r. w ramach projektu "Dobry Klimat dla morza" odbędą się warsztaty dla uczniów.

DOBRY KLIMAT DLA MORZA to kampania edukacyjno-informacyjna. Jej celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Kampania ma za zadanie:

  • uświadomić mieszkańcom Polski wartość różnorodności biologicznej morza,
  • przybliżyć jej specyfikę i unikalność,
  •  pokazać, że w wielu miejscach naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona.