Boże Narodzenie — ozdoby ręcznie robione. Ozdoby świąteczne, które zrobisz sam! 21 pomysłów na bożonarodzeniowe dekoracje - Home

Regulamin rodzinnego konkursu

"Stroik Bożonarodzeniowy".

 

CELE KONKURSU

 • wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • rozwijanie zdolności twórczych,
 • kształtowanie wyobraźni,
 • rozwijanie zdolności manualnych.

 ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej

Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Siek, Kamila Leksińska, Ewa Cieślak, Edyta MrózOzdoby na Boże Narodzenie – zrób to sam - WP Kobieta

 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z rodzicami (taki zespół przedstawia jedną pracę).

2. Technika wykonania stroików dowolna

3. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub u wychowawców do dnia 18.12.2023 r. godz 9:00

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką; metryczka powinna zawierać imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka oraz jego wiek.

5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

KRYTERIA OCENY

 • oryginalność,
 • walory artystyczne,
 • kompozycja,
 • estetyka wykonania,
 • trwałość konstrukcji.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 NAGRODY

Laureaci I, II, III miejsca otrzymują dyplomy.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem przez uczestnika konkursu wszystkich warunków regulaminu.