Organizator konkursu:
Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Moja Rodzinka".
Celem konkursu jest:
• rozwijanie zainteresowania różnymi formami plastycznymi,
• zachęcanie do oryginalności i kreatywności dzieci,
• budowanie więzi rodzinnych,
• umacnianie wiary we własne siły i umiejętności manualne.
Regulamin konkursu:
W konkursie mogą brać udział dzieci/ uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Suchej.
Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
• oddziały przedszkolne dzieci 3, 4 letnie,
• oddziały przedszkolne dzieci 5, 6 letnie,
• klasy I – III,
• klasy IV – VIII.
• Przedmiotem konkursu jest przedstawienie rodziny widzianej oczami dziecka.
• Technika prac jest dowolna ¬– płaska, format nie większy niż A3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem, imieniem i nazwiskiem jej autora oraz grupą wiekową.
• Prace konkursowe należy oddać do dnia 24 maja 2024r. do wychowawców klas lub nauczyciela plastyki.
• Dla laureatów poszczególnych kategorii przewidziane są dyplomy oraz upominki.
Serdecznie zapraszamy.