„Żonkile kwiaty pamięci” - konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.żonkile
19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło zbrojne powstanie. Było dla Niemców zaskoczeniem, ale z góry jego losy były przesądzone. 16 maja 1943 roku Jurgen Stroop - SS-Gruppenführer, odpowiedzialny m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim, napisał w raporcie: Żydowska dzielnica w Warszawie przestała istnieć.

Symbolem obchodów rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim stał się żonkil – żółty kwiat, którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Żonkile związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w kolejne rocznice powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również 19 kwietnia składał bukiet z żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Kwiaty te stały się dla nas, współczesnych, symbolem pamięci, szacunku i nadziei.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której motywem przewodnim będzie żonkil-symbol bohaterskiego oporu warszawskich Żydów.
3. Prace mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej, na papierze w formacie max. A3.
4. Praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa.
5. Prace składamy do organizatorów konkursu w terminie
do dnia 23 kwietnia 2024r. (wtorek).
6. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora.
7. Dla laureatów konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
Organizatorzy konkursu: Emilia Rudecka, Beata Pośnik