teatrzyk ekologiczny1W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uczniowie klasy drugiej zaprezentowali swoim młodszym kolegom krótką inscenizację pt. „Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny”. Ubrani w kolorowe stroje pięknie odegrali swoje role i wykrzyczeli hasła zachęcające do dbania o naszą planetę. Na zakończenie zaśpiewali piosenkę „Kto puka do drzwi?”. Facebook

teatrzyk ekologiczny3

 

Inscenizacja miała na celu kształtować u uczniów poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwiać ich na piękno przyrody i na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia.

teatrzyk ekologiczny Po występie aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, zaś wydarzenie z pewnością pozostanie na długi czas w pamięci dzieci.

teatrzyk ekologiczny5 teatrzyk ekologiczny4