lekcja1Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Tegoroczna edycja projektu poświęcona była zagadnieniom klimatu. W ramach wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego, uczniowie z klas VII i VIII uczestniczyli w lekcjach z zakresu zmian klimatycznych i sposobów przeciwdziałania im. Poprzez filmy i materiały edukacyjne „Projekt: Klimat!” poszerzyli swoją wiedzę na temat ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu w miastach oraz sposobów zapobiegania tym zmianom.

Dowiedzieli się sami mogą dbać o klimat w perspektywie lokalnej – w swoich domach i miejscowościach. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze. Młodzież zapoznała się również z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej.lekcja
Idea akcji opierała się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: komiksy, zeszyty ćwiczeń, broszury i upominki dla uczniów, a także konspekty lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostały lekcje.
Jestem przekonana, że zajęcia zachęciły młodzież do świadomego i aktywnego działania na rzecz ochrony klimatu.
Barbara Woźniakowska