"Palą się znicze...
Przypominają, że ktoś odchodzi, inni zostają.
Pośród cmentarzy, cichych uliczek,
jak wierna pamięć – palą się znicze..."
Ryszard Przymus „Znicze”


W dniach poprzedzających święto Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły oraz harcerze z Drużyny Harcerskiej "Szare Sowy" udali się na groby żołnierskie na Suskim Młynku.  Oddali cześć poległym w obronie ojczyzny, zapalili znicze i pomodlili się. Wizyta przy grobach była okazją sprzyjającą pogłębieniu wiedzy na temat przeszłości naszej małej ojczyzny.

pamiętamypamiętamy 2

 pamiętamy 3 pamiętamy 1

szkoła pamięta

#SzkołaPamięta!