Kreatywne warzywoREGULAMIN KONKURSU

I Cel Konkursu
Celem konkursu jest:
- zachęcenie do zaprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych
- pobudzanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej
- popularyzacja warzyw i ich walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
II Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej


III Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, konkurs zostanie
rozstrzygnięty z podziałem na trzy kategorie wiekowe:
- oddziały przedszkolne,
- dzieci młodsze ( klasy I-III),
- dzieci starsze ( klasy IV-VIII).
2. Technika wykonania pracy dowolna.
3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
4. Prace muszą być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
5. Uczestnicy zostawiają swoje prace podpisane u wychowawców.
6. Prace przechodzą na własność Organizatora i będą stanowiły dekoracje
korytarza.
IV Ocena prac i wybór zwycięzców
1) Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez
Organizatora Komisję Konkursową.
2) Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich
oryginalność, TRWAŁOŚĆ, pomysłowość i estetykę wykonania.

3) Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców i przyzna dyplomy w
każdej z trzech kategorii wiekowych.
Prace konkursowe przyjmowane będą do 27 października 2023 do godziny 13:00
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31.10.2023r.

Organizator: M. Zielińska, M. Siek, K. Leksińska