Dnia 03 października 2023r. odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzała tygodniowa kampania wyborcza mająca na celu zapoznanie głosujących z kandydatami.
W skład osób startujących weszli:


1. Karolina Bąder (kl. VI),
2. Aleksander Gutkiewicz (kl. VII),
3. Julia Szymanowicz (kl. VIII),
4. Adam Cieślak (kl. VIII)

Kandydaci mieli tydzień, aby pokazać się z jak najlepszej strony i udowodnić, iż zależy im na dobru uczniów, wdrażaniu w życie szkolne interesujących pomysłów i owocnej współpracy z gronem nauczycielskim.
Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Po okazaniu dokumentu tożsamości i złożeniu podpisu na liście wyborczej, uczeń otrzymywał kartę wyborczą i mógł oddać głos. Zasady wyboru i procedury wyjaśniła uczniom wszystkich klas Barbara Woźniakowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.


Wybory odbyły się zgodnie z procedurami – były tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. W skład komisji wyborczej weszli: Olena Pylsnar i Marcel Rotuski z klasy VIII, Dorota Pietrasik z klasy VII i Bartosz Marciniak z klasy VI.
Nad przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Renata Sułek i Małgorzata Siek oraz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie Barbara Woźniakowska.
W wyniku wyborów Przewodniczącym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej w roku szkolnym 2023/2024 został uczeń klasy VIII Adam Cieślak
Frekwencja w szkole wyniosła 88,5%.
Frekwencja w poszczególnych klasach była następująca:
Klasa I – 95%
Klasa II – 62%
Klasa III – 93%
Klasa IV – 85%
Klasa V – 93%
Klasa VI – 93%
Klasa VII – 100%
Klasa VIII – 87%

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się na udział w głosowaniu. Karolinie, Aleksandrowi, Julii i Adamowi gratulujemy odwagi i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz społeczności szkolnej.