czytamy z sercem III 1W ramach promocji czytelnictwa społeczność naszej szkoły brała udział w III edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”. Jest to inicjatywa czytelnicza, która łączy w sobie obchody dwóch świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
Główne cele akcji „Czytamy z sercem” to:
- uważne słuchanie tekstów czytanych,
- promocja literatury i czytelnictwa,
- poszerzanie wiedzy uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania oraz chorób,
- rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
- propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo­- naczyniowego.

czytamy z sercem III 3

W ramach akcji na terenie szkoły podjęto różne działania, m.in.:
- głośne czytanie tekstów o sercu - dziękujemy p. dyrektora Annie Owczarskiej za przeczytanie „Bajki o sercu”,
- promowanie zasad dbania o serce,
- zajęcia czytelnicze i czytelniczo-plastyczne,

czytamy z sercem 3 zajęcia1 czytamy z sercem 3 zajęcia2
- wystawy i gazetki tematyczne,
- "Bieg Serc" - dziękujemy p. Adamowi Kowalczykowi za poprowadzenie rozgrzewki.

Bieg Serc rozgrzewka Bieg Serc

Dziękujemy społeczności szkoły za aktywny udział w akcji promującej głośne czytanie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do koordynatorek akcji „Czytamy z Sercem” – p. Małgorzata Ficoń i Izabeli Kowal – za kreatywne pomysły oraz pakiet materiałów edukacyjnych.

Nauczyciele bibliotekarze