W ramach  Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego „Każdy Inny- Wszyscy Równi", uczniowie naszej szkoły wykonali zadanie „Logo niepełnosprawnych”. Celem zadania było zaprojektowanie i stworzenie logo przedstawiającego integracje osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.

Koordynatorzy projektu Monika Zielińska, Agata Tkaczyk