Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów 122 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego klasy ósmej. Uczestniczyli w nim absolwenci, Pani Dyrektor Anna Owczarska, Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Wiesława Sroka, Ksiądz Proboszcz Artur Hejda, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Cieślak, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i delegacja klasy VII.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klasy VII.

Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów przekazanie sztandaru 1Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów przekazanie sztandaru 2
Następnym punktem uroczystości było przemówienie Pani Dyrektor Anny Owczarskiej i wręczenie wspólnie z wychowawca klasy ósmej p. Renatą Sułek świadectw ukończenia szkoły wszystkim absolwentom. Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Julia Cybulska, Bartosz Obrębowski, Patrycja Siek, Marcelina Stolarczyk, Michalina Stolarska, Maria Owczarek.

Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów 2

Podczas uroczystości w imieniu Pana Burmistrza Adama Bolka, przemawiała Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Wiesława Sroka, Ksiądz Proboszcz również skierował kilka słów do Naszych absolwentów.

Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów 3Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów 4

absolwenci
Absolwentem Roku 2022/2023 została Marcelina Stolarczyk otrzymała Nagrodę Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej. Uczennica uzyskała wysoką średnią roczną 5,64 oraz końcoworoczną 5,72, oraz wzorowe zachowanie. Marcelina aktywnie uczestniczyła w życiu klasy i szkoły. Godnie reprezentowała szkołę w środowisku lokalnym, gminnym  poprzez włączanie się w działania charytatywne.

Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów Nagroda Dyrektora Zgodnie z tradycją naszej szkoły, Rada Rodziców ufundowała pamiątkowe statuetki dla „Złotej 10”, czyli nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Statuetki oraz dyplomy wzorowego ucznia wręczała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Cieślak. Absolwenci, którzy znaleźli się w „Złotej 10” to: Marcelina Stolarczyk, Michalina Stolarska, Patrycja Siek.

Uroczyste zakończenie szkoły przez ósmoklasistów Złota 10
Kolejne nagrody wręczały opiekunki Samorządu Uczniowskiego Pani Barbara Woźniakowska, Pani Anna Gutkiewicz i Pani Anna Wiktorska. Nagrody otrzymali uczniowie opiekujący się sztandarem szkoły i godnie reprezentujący naszą szkołę oraz harcerze z drużyny „Szare Sowy”.

samorząd poczte harcerze

Pani Agnieszka Pośnik wraz z wychowawcą wręczała pamiątkowe medale dla absolwentów, którzy reprezentowali naszą szkołę na zawodach sportowych.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów medale dla sportowców

Pani Edyta Mróz wręczyła nagrodę dla najaktywniejszych czytelników w klasie ósmej: Patrycji Siek i Marii Owczarek.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów nagrody dla czytelników

Pani Ewa Pawlak wręczyła pamiątkowe dyplomy dla uczniów aktywnie działających w Szkolnym Kole PCK.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów PCK

Pani Karolina Popławska wręczyła dyplom Kacprowi Dudzie i Filipowi Barwickiemu za wzorowe uczestnictwo w życiu świetlicy szkolnej.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów świetlica

Po docenieniu starań uczniów, przyszła kolej na rodziców. Pani Dyrektor i Pani Renata Sułek wręczyły listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów:
-Państwu Agnieszce i Marcinowi Cybulskim, Monice i Bogusławowi Obrębowskim, Renacie i Krzysztofowi Owczarkom, Małgorzacie i Łukaszowi Siekom, Annie i Łukaszowi Stolarczykom oraz Magdalenie i Łukaszowi Stolarskim.

Pani Dyrektor wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewą Cieślak wręczyły podziękowania dla rodziców szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz szkoły.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów podziękowania dla rodziców

Następnie siódmoklasistka Julia Szymanowicz pożegnała absolwentów, życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.

pożegnanie ósmoklasistów
Patrycja Siek, w imieniu wszystkich absolwentów, wyraziła wdzięczność, uznanie oraz podziękowała Pani Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Były również podziękowania dla rodziców oraz kilka słów do młodszych koleżanek i kolegów.
Oficjalna część uroczystości była poprowadzona przez przewodniczącą szkoły Marcelinę Stolarczyk i przewodniczącego klasy ósmej Artura Klejmana.
W montażu słowno-muzycznym udział wzięli wszyscy uczniowie z klasy ósmej. Byli w całości pomysłodawcami scenariusza części artystycznej i zrealizowali go według własnego pomysłu. Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń było przypadkowe.

Część artystyczna rozpoczęła się pięknie zatańczonym polonezem, do którego uczniów przygotowała Pani Agnieszka Pośnik.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów pozlonez 1 uroczyste pożegnanie ósmaklasistów pozlonez 2a

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów pozlonez 3
Po polonezie uczniowie wspólnie zaśpiewali piosenkę pt. ”Dni, których nie znamy” a następnie w formie skeczu przedstawili lata nauki w szkole nie zapominając o zdalnym nauczaniu. Wszyscy się śmiali więc skecze były udane.

montaż słowno muzyczny 1 montaż słowno muzyczny 2

montaż słowno muzyczny 3 montaż słowno muzyczny 4Ósmoklasiści kwiatami i drobnymi upominkami podziękowali Pani Dyrektor, wychowawcy, nauczycielom, pracownikom za opiekę, troskę, cierpliwość, wyrozumiałość i przekazaną wiedzę. Uczniowie szczególne podziękowania skierowali również do swoich rodziców, którym zaśpiewali piosenkę „To dzięki Wam” oraz wręczyli ramki ze swoim zdjęciem. Rodzice byli bardzo wzruszeni i nie ukrywali łez.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów 7 uroczyste pożegnanie ósmaklasistów piosenka dla rodziców
Ósmoklasiści wraz z wychowawcą zaśpiewali na zakończenie piosenkę Elektrycznych Gitar „To już jest koniec”.

uroczyste pożegnanie ósmaklasistów 8

Następnie w imieniu wszystkich rodziców tegorocznych absolwentów Pani Anna Stolarczyk  zaprosiła zgromadzonych na słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za pomoc w przygotowaniu uroczystości, w szczególności zaś Pani Annie Stolarczyk, Pani Agnieszce Szybowicz, Pani Agnieszce Pośnik, Pani Małgorzacie Siek, Pani Monice Zielińskiej, Pani Barbarze Woźniakowskiej, Pani Edycie Mróz i Pani Annie Gutkiewicz.


Wszystkim Absolwentom życzymy,
aby Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy
i umiejętności przyniosły Wam kolejne sukcesy
w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dalszym życiu.

Renata Sułek