certyfikat Akademia Bezpiecznego PuchatkaW roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy I uczestniczyli w XIV edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Podczas realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” nabyli wiadomości na temat bezpieczeństwa: na drodze, w domu, szkole, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Omówione zostały zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, w których dzieci mogły czuć się niebezpieczne. Pierwszoklasiści uczyli się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń.