finansoaktywniUczniowie klasy VIII wzięli udział w programie edukacyjnym Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni. Misja: BUDŻET. Plan do działania!”. Korzystając z przygotowanych materiałów, uczestniczyli w zajęciach dotyczących budżetu gospodarstwa domowego, instytucji, państwa oraz budżetu obywatelskiego. Wykonując ćwiczenia, utrwalili podstawowe pojęcia ekonomiczne, potrafili wskazać dochody i wydatki oraz uzasadnić celowość planowania rezerwy budżetowej. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością procedur związanych z budżetem obywatelskim oraz zgłębili proces powstawania ustawy budżetowej.

W ramach programu odbył się też konkurs, w którym wzięli udział Daniel Ciałkowski i Bartosz Obrębowski. Chłopcy przygotowali zadanie konkursowe polegające na zaprojektowaniu inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego wraz z planem promocji w formie plakatu i artykułu do gazety. Przygotowując swój projekt, wykazali się pomysłowością, oryginalnością i umiejętnością dostrzegania potrzeb lokalnej społeczności.
Danielowi i Bartoszowi życzę powodzenia w konkursie. Wierzę, że umiejętności i wiedza, jaką uczniowie wynieśli z zajęć oraz przygotowania własnego projektu, zwiększy ich świadomość w zakresie planowania i zarządzania finansami.
Barbara Woźniakowska