góra grosza klasa 2Od 01 listopada 2022r. do 28 lutego 2023r. odbywała się w naszej szkole wielka zbiórka monet w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Głównym celem było zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.
Społeczność naszej szkoły nie pozostała obojętna na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyła. W ten sposób wsparliśmy Towarzystwo Nasz Dom, a tym samym pomogliśmy dzieciom w całej Polsce, które nie mają możliwości i szczęścia dorastać wśród najbliższych.

góra groszaTowarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT.
góra grosza motylkiNajwiększą ilość monet zebrali uczniowie klasy II oraz przedszkolaczki z grupy „Motylki”. Za swoje ogromne zaangażowanie w akcję dzieci otrzymały pochwały, a Ci, którzy zebrali najwięcej - batoniki ufundowane przez Radę Rodziców.
Oddziały przedszkolne, uczniowie klas I-VIII oraz nauczyciele zebrali łącznie imponującąsumę 715,32 zł (27948 monet). Zebrane środki zostały zgodnie z wytycznymi zapakowane, opisane i przesłane na adres wskazany przez organizatora.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy zaangażowali się w akcję. Szczególne podziękowania dla :
- Wychowawców - za mobilizację i koordynację klasowych zbiórek,
- Pani Eweliny Matysiak za pomoc w liczeniu zebranych pieniędzy,
- Szymona, Filipa, Piotra, Kacpra z klasy VIII za wielogodzinne zaangażowanie podczas selekcjonowania i liczenia zebranych pieniędzy.
- Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy zaangażowali się w akcję, pomagali przy jej organizacji.
Szczególne słowa podziękowania należą się dla dzieci z oddziału „Motylki” i Pani Ewy Cieślak oraz dla drugoklasistów i Pani Anny Wiktorskiej oraz Pani Małgorzaty Siek.
Jako opiekunki Samorządu Uczniowskiego jesteśmy dumne, że społeczność naszej szkoły wykazała się dużą wrażliwością i z zaangażowaniem włączyła się zbiórkę. Nie pierwszy raz pokazaliśmy, że razem możemy zdziałać wiele, BO JEDEN GROSZ CZYNI RÓŻNICĘ!

Barbara Woźniakowska
Anna Gutkiewicz