Połączył nas Korczak 1W ramach współpracy szkół korczakowskich - 13 marca 2023 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy, w którym wzięli udział uczniowie klas szóstej, siódmej i ósmej naszej szkoły oraz uczniowie klas ósmej i siódmej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie wraz z opiekunkami.
Odwiedziliśmy Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiedzaliśmy Warszawę szlakiem naszego wspólnego patrona – Janusza Korczaka.

grupowe

Wycieczka miała przybliżyć nam historię Parlamentu RP oraz zasady funkcjonowania sejmu i senatu, zaznajomić z zasadami pracy posłów i senatorów, a przede wszystkim rozwijać poczucie przynależności narodowej i wrażliwości patriotycznej. Zanim jednak rozpoczęliśmy zwiedzanie, musieliśmy dopełnić szeregu formalności: przepustki dla opiekunów, kontrola dokumentów oraz kontrola pirotechniczna pod czujnym okiem Straży Marszałkowskiej. Po tych czynnościach mogliśmy zacząć zwiedzanie.

senat

Podczas oglądania budynku senatu poznaliśmy historię Parlamentu RP, polską tradycję parlamentarną, funkcje i organy sejmu i senatu, proces ustawodawczy i zasady głosowania podczas posiedzeń. Duże wrażenie zrobiła na nas skromna, ale funkcjonalna sala posiedzeń senatu oraz wytworne marmurowe schody. Mogliśmy też zasiąść w loży senackiej sali obrad. Nie zabrakło wielu ciekawostek, m.in.: do czego służy lustro weneckie w senacie, gdzie zasiada prezydent, jak optycznie powiększyć pomieszczenie, jak wmontowane są słynne senackie schody, czy parlamentarzyści też usprawiedliwiają swoją nieobecność, czym są kuluary i kto może tam wejść? Mogliśmy też zobaczyć na żywo, jak przeprowadza się, dobrze nam znane z programów informacyjnych, konferencje prasowe.
Ranga miejsca spowodowała, że wdużym skupieniu i z zaciekawieniem wysłuchaliśmy przewodników. Zrobiliśmy też kilka pamiątkowych zdjęć.
Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego za dołożenie wszelkich starań, aby umożliwić nam zwiedzanie Parlamentu RP.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Warszawy szlakiem naszego wspólnego patrona – Janusza Korczaka, który napisał w swoim „Pamiętniku” znaczące słowa „Warszawa jest moja i ja jestem jej – powiem więcej: jestem nią”. W czasie naszej wycieczki poznaliśmy postać Henryka Goldszmita „Starego Doktora” -lekarza, pisarza, działacza, społecznika, ale nade wszystko niezwykłego pedagoga, który całe swoje życie poświęcił dzieciom.
Zobaczyliśmy teren dawnego getta przy ulicy Chłodnej oraz zachowany zabytkowy fragment muru getta przy ulicy Złotej. Następnie odwiedziliśmy Szpital Bersonów i Baumanów, znajdujący się przy ul. Śliskiej 51 – miejsce pracy Janusza Korczaka w latach 1905-1912, Ogromne wrażenie zrobił na nas pomnik Janusza Korczaka przed Pałacem Kultury i Nauki, który do tej pory znaliśmy tylko z fotografii, przy którym zapaliliśmy symboliczne znicze.

Połączył nas Korczak 2  przy pomniku

Wspominaliśmy też miejsca pracy Korczaka, m.in Polskie Radio, miejsca ulubionych spacerów - Ogród Saski oraz ul. Nowolipki 7, gdzie zobaczyliśmy tablicę upamiętniająca redakcję „Małego Przeglądu”. Byliśmy również przy budynku Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Wszystkie punkty naszej trasy były okazją do wysłuchania ciekawych opowieści, dotyczących życia naszego patrona oraz fragmentów jego tekstów zamieszczonych w licznych publikacjach, odczytywanych przez naszą przewodniczkę.
Pobyt w Warszawie był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem. Już nie tylko z telewizji, albumów i fotografii, lecz „na żywo” mogliśmydowiedzieć się wiele na temat pracy Senatu i na własne oczy mieliśmy okazję zobaczyć miejsca pamięci związanie z Korczakiem, zachowane fragmenty historii.
Dziękujemy paniom nauczycielkom: p. Magdalenie Karaś i p. Renacie Wolińskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie oraz p. Renacie Sułek i p. Barbarze Woźniakowskiej z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej za zorganizowanie wycieczki i opiekę. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę pomiędzy naszymi szkołami.