Zapraszam do udziału w konkursie plastyczno - filmowym organizowanym przez Komendę Główną Policji.
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, fotografia). Prace mogą być również przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Można łączyć poszczególne techniki w jednej pracy.
Format pracy: A4 lub A3,
Termin składania prac w szkole: 10 lutego 2023r.
2. Można też nagrać film trwający 1 minutę.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie
https://liblink.pl/0orKQ3GufQ 

konkurs plastyczno filmowy
Zachęcam do udziału