Laboratoria Przyszłości kl. I 112 i 13 stycznia 2023 r. pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie podzieleni na dwa zespoły budowali konstrukcje z klocków Lego. Dzięki współpracy i wytrwałości udało się zbudować skocznię narciarską oraz boisko do gry.

Efekt pracy zaskoczył uczniów, a zabawa klockami Lego przyniósła dużo radości.

 

Laboratoria Przyszłości kl. I 2 Laboratoria Przyszłości kl. I 3

Laboratoria Przyszłości kl. I 4 Laboratoria Przyszłości kl. I 5