park trampolin9 grudnia 2022 r. uczniowie klas VI-VIII pod opieką p. Anny Wieczorek, p. Barbary Woźniakowskiej i p. Agnieszki Mazurkiewicz pojechali do Parku Trampolin JumpWord w Radomu. Celem wycieczki była integracja uczniów oraz promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Dwie godziny szybko minęły na skakaniu, dobrej zabawie i konkursach z nagrodami. Wycieczka dostarczyła uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń.