wybory SU 2W czwartek 29 września 2022r. odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzała tygodniowa kampania wyborcza mająca na celu zapoznanie głosujących z kandydatami.

Swoje kandydatury zgłosiły:
1. Zuzanna Samerdak (kl. VIII),
2. Marcelina Stolarczyk (kl. VIII),
3. Julia Cybulska (kl. VIII),
Kandydatki miały tydzień, aby pokazać się z jak najlepszej strony i udowodnić, iż zależy im na dobru uczniów, wdrażaniu w życie szkolne interesujących pomysłów i owocnej współpracy z gronem nauczycielskim.

wybory SU 1


Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Po okazaniu dokumentu tożsamości i złożeniu podpisu na liście wyborczej, uczeń otrzymywał kartę wyborczą i mógł oddać głos. Zasady wyboru i procedury wyjaśniła uczniom wszystkich klas Barbara Woźniakowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
Wybory odbyły się zgodnie z procedurami – były tajne, bezpośrednie, równe i powszechne. W skład komisji wyborczej weszli: Oliwia Krzesińska i Marcel Rotuski z klasy VII oraz Dorota Pietrasik i Aleksander Gutkiewicz z klasy VI.
Nad przebiegiem wyborów czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Anna Gutkiewicz, Anna Wieczorek i Barbara Woźniakowska.
Szczegółowe wyniki były nastepujące:
Marcelina Stolarczyk - 64 głosy
Julia Cybulska - 26 głosów
Zuzanna Samerdak - 22 głosy

wybory SU 3Przewodniczącą Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej w roku szkolnym 2022/2023 została Marcelina Stolarczyk.
Głosowało 115 uczniów, w tym 3 głosy były nieważne.
Frekwencja w szkole wyniosła 86,75%.
Frekwencja w poszczególnych klasach była następująca:
Klasa I – 85,71%
Klasa II – 76,47%
Klasa III – 92,30%
Klasa IV – 73,33%
Klasa V – 92,85%
Klasa VI – 94,11%
Klasa VII – 92,85%
Klasa VIII – 86,36%

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się na udział w głosowaniu. Marcelinie, Julii i Zuzannie gratulujemy odwagi i życzymy satysfakcji z pracy na rzecz społeczności szkolnej.