Konkurs plastyczno – muzyczny „Kreatywny instrument muzyczny”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:
- instrumentu muzycznego z niekonwencjonalnych materiałów (forma przestrzenna),
- pracy plastycznej dowolną techniką przedstawiającej nietypowy, kreatywny instrument muzyczny. Format pracy A4.
Konkurs rozgrywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV – VIII


Prace powinny być wykonane samodzielnie.
Prace należy podpisać na przymocowanej do instrumentu małej kartce (imię, nazwisko, klasa).
Atutem prac będzie wydawanie dźwięku przez instrument oraz kreatywność, oryginalność, estetyka.
Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wykonanych prac w szkole.
Oceny prac dokona powołane do tego celu jury.
Prace można składać do wychowawców lub nauczyciela muzyki do 28 września 2022r.
Ogłoszenie wyników, wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków odbędzie się
5 października 2022r..
Wystawa wszystkich zgromadzonych prac będzie miała miejsce 1 października na holu głównym szkoły z okazji „Światowego Dnia Muzyki”.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie
Agnieszka Szybowicz