zakończenie klas ósmych23 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Uczestniczyli w nim absolwenci, Pani Dyrektor Anna Owczarska, Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Baranowska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Cieślak, GronoPedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i delegacja klasy VII.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego, po raz pierwszy w naszej szkole nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom klasy VII.

przekazanie sztandaru


Następnym punktem uroczystości było przemówienie Pani Dyrektor Anny Owczarskiej i wręczenie wspólnie z wychowawcami klas ósmych Panią Barbarą Woźniakowską i Panią Beatą Pośnik, świadectw ukończenia szkoły wszystkim absolwentom. Nagrody i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:
z klasy VIIIA :Alicja Zielińska, Kacper Rupniewski, Izabela Karolewska, Mikołaj Sołtys i Tomasz Wąsik
z klasy VIIIB: Maja Jach, Aleksander Rosa, Filip Woźniakowski, Wiktor Rotuski, Maciej Zbiciak, Kamil Pośnik i Wiktor Mróz.
Podczas uroczystości w imieniu Pana Burmistrza Adama Bolka, przemawiała Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Baranowska, która wręczyła również Nagrodę Burmistrza dla Mai Jach za bardzo wysokie wyniki w nauce.

nagroda burmistrza
Nagrodę Starosty Białobrzeskiego dla Mai Jach za wysokie wyniki w nauce wręczała Pani Dyrektor Anna Owczarska. Maja Jach otrzymała również Nagrodę Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej dla Absolwenta Roku 2021/2022.

nargoda dyrektora maja nagroda za promowanie szkoły
Pani Dyrektor wręczyła nagrodę specjalną za działalność na rzecz szkoły Bartoszowi Pogodzińskiemu. Również nagrodę specjalną, z rąk Pani Dyrektor i Pani Agnieszki Szybowicz, za działalność na rzecz szkoły oraz promowanie jej w środowisku lokalnym otrzymała Gabriela Baranowska.

nagroda za działalność na rzecz szkoły
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, Rada Rodziców ufundowała pamiątkowe statuetki dla „Złotej 10”, czyli nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Statuetki oraz dyplomy wzorowego ucznia wręczała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Cieślak. Absolwenci, którzy znaleźli się w „Złotej 10” to: Maja Jach, Aleksander Rosa, Alicja Zielińska, Filip Woźniakowski i Kacper Rupniewski.

złota dziesiątka kl 8
Kolejne nagrody wręczały opiekunki Samorządu Uczniowskiego Pani Iwona Zelga i Pani Izabela Zych. Nagrody otrzymali uczniowie, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę w poczcie sztandarowym: Bartosz Pogodziński, Kaja Walczak, Alicja Zielińska, Zofia Lament i Emilia Wróblewska.

poczet 8 kl
Panie wręczyły również nagrody za działalność w Samorządzie Uczniowskim Izabeli Karolewskiej, Kai Walczak, Mai Jach i Aleksandrowi Rosie.

nagrody dla samorządu
Pani Agnieszka Pośnik wraz z wychowawcami wręczała pamiątkowe medale dla absolwentów, którzy licznie reprezentowali naszą szkołę na zawodach sportowych.
Byli to:
z klasy VIIIA - Gabriela Barszcz, Amelia Kucharska, Emilia Romanowska, Kacper Rupniewski, Emilia Syta, Kaja Walczak, Tomasz Wąsik, Kacper Wlazły, Diana Zakrzewska, Alicja Zielińska
z klasy VIIIB –Gabriela Baranowska, Eryk Cieślak, Karolina Gołkowska, Marika Grzywacz, Maja Jach, Adam Jarząbek,Piotr Krzemiński, Zofia Lament, Aleksander Lipiec, Bartosz Pogodziński, Igor Sadzik, Emilia Wróblewska, Maciej Zbiciak.

nagrody sportowcy

Pani Edyta Mróz wręczyła nagrody za działalność na rzecz biblioteki: Wiktorowi Mrozowi, Krzysztofowi Wójtowiczowi, Izabeli Karolewskiej, Kai Walczak, Zofii Lament i Dianie Zakrzewskiej oraz nagrodę dla Mai Jach, która była najaktywniejszym czytelnikiem wśród ósmoklasistów.

KPB i czytelniczka ósmoklasistka
Pani Ewa Pawlak wręczyła pamiątkowe dyplomy dla uczniów działających Szkolnym Kole PCK : Piotrowi Krzemińskiemu, Dianie Zakrzewskiej i Wiktorowi Rotuskiemu.

PCK
Pani Karolina Popławska wręczyła dyplom Krzysztofowi Wójtowiczowi za wzorowe uczestnictwo w szkolnej świetlicy.

świetlica
Po docenieniu starań uczniów, przyszła kolej na rodziców. Pani Dyrektor i Pani Barbara Woźniakowska wręczyły listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów z klasy VIIIA:
- Annie i Krzysztofowi Zielińskim
- Marzenie i Tadeuszowi Rupniewskim
- Katarzynie i Ryszardowi Karolewskim
- Katarzynie i Piotrowi Sołtysom
- Grażynie i Pawłowi Wąsikom.

listy gratulacyjne 8a
Pani Dyrektor i Pani Beata Pośnik wręczyły listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych uczniów z klasy VIIIB:
- Izabeli i Piotrowi Jach
- Magdalenie i Łukaszowi Rosom
- Barbarze i Januszowi Woźniakowskim
- Marcie i Łukaszowi Rotuskim
- Sylwii i Michałowi Zbiciakom
- Dorocie i Norbertowi Pośnikom
- Edycie i Marcinowi Mrozom

listy gratulacyjne 8b
Pani Dyrektor wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewą Cieślak i Panią Beatą Pośnik wręczyły podziękowania dla rodziców szczególnie zaangażowanych w działalność na rzecz szkoły. Pamiątkowe statuetki otrzymali:
Pani Ewa Walczak, Pani Katarzyna Sołtys, Pani Katarzyna Karolewska, Pani Monika Fołtyn, Pan Łukasz Rotuski, Pani Justyna Wójtowicz, Pani Katarzyna Cieślak, Pani Aneta Jarząbek, Pani Iwona Pogodzińska, Pani Magdalena Rosa i Pani Ewa Baranowska.

statuetki od rr
Następnie siódmoklasistka Julia Cybulska pożegnała absolwentów, życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.
Aleksander Rosa, w imieniu wszystkich absolwentów, wyraził wdzięczność, uznanie oraz podziękował Pani Dyrektor, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Były również podziękowania dla rodziców oraz kilka słów do młodszych koleżanek i kolegów.
Oficjalna część uroczystości była poprowadzona przez Izabelę Karolewską i Macieja Zbiciaka.
Część artystyczna rozpoczęła się pięknie zatańczonym polonezem, do którego uczniów przygotowała Pani Agnieszka Pośnik.

polonez polonez2

W montażu słowno-muzycznym udział wzięli: prowadzący Maja Jach i Mikołaj Sołtys oraz Igor Sadzik, Alicja Zielińska, Kacper Rupniewski, Anita Sobol, Karolina Ciałkowska, Emilia Wróblewska, Emilia Romanowska, Kacper Wlazły, Filip Woźniakowski, Krzysztof Wójtowicz, Izabela Karolewska, Aleksander Rosa, Adam Jarząbek, Wiktor Rotuski i Gabriela Baranowska.

program artystyczny
Ósmoklasiści kwiatami i słodyczami podziękowali Pani Dyrektor, wszystkim wychowawcom, nauczycielom, pracownikom za opiekę, troskę, cierpliwość, wyrozumiałość i przekazaną wiedzę.
Szczególne podziękowania skierowano również do rodziców, którym dedykowano piosenkę „To dzięki Wam”. Podczas utworu bawili się wszyscy ósmoklasiści wraz z chętnymi rodzicami i nauczycielami.
Następnie w imieniu wszystkich rodziców tegorocznych absolwentów, podziękowania i kwiaty na ręce Pani Dyrektor złożyli Pani Katarzyna Sołtys i Pan Michał Zbiciak, którzy zaprosili zgromadzonych na słodki poczęstunek.
Program zakończył się zabawą przy piosence Elektrycznych Gitar „To już jest koniec”.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za pomoc w przygotowaniu uroczystości, w szczególności zaś Pani Agnieszce Szybowicz, Pani Agnieszce Pośnik, Pani Małgorzacie Siek, Pani Edycie Mróz, Pani Annie Gutkiewicz i Pani Iwonie Zeldze.

Wszystkim Absolwentom życzymy,

aby Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy

i umiejętności przyniosły Wam kolejne sukcesy

w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dalszym życiu.

B. Woźniakowska
B. Pośnik