konkurs o ueW konkursie wzięli udział wszyscy ósmoklasiści. Wykazali się dobrą znajomością zagadnień związanych z procesem integracji, symbolami, organami, traktatami, znanymi politykami unijnymi oraz rolą Polski w Unii Europejskiej.
Największą liczbę punktów uzyskali:
- Maja Jach i Filip Woźniakowski z klasy VIIIb,
- Alicja Zielińska z klasy VIIIa,
- Maciej Zbiciak z klasy VIIIb.


Wyróżnieni uczniowie otrzymali oceny celujące z wiedzy o społeczeństwie, dyplomy i upominki książkowe.

B. Woźniakowska

Zdjęcie: Marika Grzywacz