8 października odbył się w naszej szkole konkurs języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego. W etapie I (szkolnym) wzięło udział 6 uczniów z klasy VI.

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych uczniów oraz przygotowanie do samokształcenia,
  • doskonalenie umiejętności świadomego odbioru tekstów kultury,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji czytelniczych,
  • rozwijanie świadomości językowej oraz kultury języka,
  • rozwijanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o literaturze, kulturze i języku w analizie i interpretacji tekstów kultury,
  • rozwijanie talentów twórczych uczniów, 
  • promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

Uczestnikom  dziękujemy  i zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.