zakładka„…Nie zaginaj rogów,
używaj zakładki,
na półce mnie stawiaj,
dbaj o me okładki…”
Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich nauczyciele bibliotekarze Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej ogłaszają konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.
Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci i młodzieży książką,
• rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci i młodzieży,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
• popularyzacja literatury.


Kategorie:
• oddziały przedszkolne,
• klasy I - III,
• Klasy IV – VI
• Klasy VII - VIII
Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.
Ważne terminy:
• prace składamy u wychowawców lub w bibliotece szkolnej do dnia 29.04.2022r.
• ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 06.05.2022 r.
Ważne informacje:
• zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
• praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
• mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
• kształt pracy dowolny,
• każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,
• na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.