1marcaUczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej wzięli udział w obchodach poświęconych pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. Narodowy Dzień Pamięci o ,,Żołnierzach Wyklętych” jest obchodzony od 2011 r. ,,Żołnierze Wyklęci" to uczestnicy polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy od 1944 r. walczyli przeciwko sowieckiej okupacji i narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej. Przez zwalczający ich reżim nazywani byli „bandytami” i „faszystami”.

Zakłamywano ich historię, wypaczano cel, o który walczyli, starano się wymazać ich ze społecznej pamięci.Narodowy Dzień Pamięci - jest wyrazem hołdu dla żołnierzy walczących w konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny .Wybór daty nie jest przypadkowy, upamiętnia mord dokonany na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zginęli oni 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej od strzału w tył głowy. Tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.
n-l historii Pośnik Beata