ogłoszenie rekrutacja do szkoły

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej ogłasza nabór do klasy pierwszej roczników 2015 i 2016.
Nabór rozpocznie się w dniu 1 marca 2022 roku i będzie trwał do 25 marca 2022 roku.
Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej dostępne będą w sekretariacie szkoły oraz w zakładce REKRUTACJA na stronie szkoły.