sś1Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Jest to najbardziej rozpoznawalne, działanie w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce.

Celem kampanii jest:

- budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz jego odpowiedzialności za środowisko naturalne,

- praktyczna edukacja na rzecz zróżnicowanego rozwoju.

Uczniowie i nauczyciele PSP w Suchej po raz kolejny - już 19 brali udział w akcji, która angażuje lokalną społeczność ; to nie tylko likwidacja dzikich wysypisk śmieci ale również segregowanie odpadów, sadzenie drzew czy kwiatów, konkursy plastyczne, rajdy piesze. Tegoroczne hasło ,,Wyprawa- PoPrawa” zachęcało wolontariuszy do przeprowadzenia zwiadu w terenie, służącego zbieraniu informacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach oraz przekazania informacji nt. braku koszy na śmieci, ilości śmieci na poboczach dróg itp. W trakcie akcji zaobserwowaliśmy, iż śmieci jest mniej przy drogach czy na chodnikach jednak koszy jest brak. Akcja zachęca uczniów ale także nas dorosłych do współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska. Śmiało można stwierdzić, iż uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej zostali strażnikami czystości i porządku w naszej miejscowości. W akcji wzięło udział 156 uczniów i 43 przedszkolaków. Szkoła od wielu lat współpracuje przy organizacji i przebiegu lokalnej akcji Sprzątanie Świata z pracownikami Wydziału Ochrony Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, dzięki którym otrzymujemy worki foliowe i rękawiczki- za co bardzo dziękujemy! Należy dodać, iż nie jest to jedyne działanie na rzecz ochrony środowiska realizowane w naszej szkole.

GALERIA