20220110 102552W ramach wychowania patriotyczno - obywatelskiego uczniowie z klas VIIIa i VIIIb wraz z opiekunami odwiedzili 10 stycznia 2022r. Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Wycieczka miała przybliżyć nam historię Parlamentu RP oraz zasady funkcjonowania sejmu i senatu, zaznajomić z zasadami pracy posłów i senatorów, a przede wszystkim rozwijać poczucie przynależności narodowej i wrażliwości patriotycznej.


Zanim jednak rozpoczęliśmy zwiedzanie, musieliśmy dopełnić szeregu formalności: przepustki dla opiekunów, kontrola dokumentów oraz kontrola pirotechniczna pod czujnym okiem Straży Marszałkowskiej. Po tych czynnościach, zostawiliśmy swoje rzeczy i mogliśmy zacząć zwiedzanie.

image 72192707
Sejmowy gmach większość z nas widziała tylko na ekranach telewizyjnych, natomiast teraz, będąc w samym środku, można było porównać swoje wyobrażenia i wczuć się w jego atmosferę. Wrażenie było ogromne. Skromna, ale funkcjonalna sala posiedzeń senatu, wytworne marmurowe schody, klimatyczne foyer, majestatyczny Korytarz Marszałkowski. Jednak największe wrażenie zrobiła na nas sala posiedzeń sejmu. To piękne, obszerne pomieszczenie, z ciekawą historią. Zapadają tutaj ważne decyzje i toczą się burzliwe dyskusje między ugrupowaniami parlamentarnymi. Stąd dziennikarze przekazują sprawozdania i tu przeprowadzają wywiady z politykami.

20220110 111818
Podczas oglądania budynku parlamentu, sali posiedzeń sejmu oraz senatu poznaliśmy historię Parlamentu RP, polską tradycję parlamentarną, funkcje i organy sejmu i senatu, proces ustawodawczy i zasady głosowania podczas posiedzeń. Nie zabrakło wielu ciekawostek min.: do czego służy lustro weneckie w senacie, gdzie zasiada prezydent, jak optycznie powiększyć pomieszczenie, jak wmontowane są słynne senackie schody, jak dokumenty „pojawiają się” na sali obrad, czy parlamentarzyści też usprawiedliwiają swoją nieobecność, czym są kuluary i kto może tam wejść?

20220110 115638
Ranga miejsca spowodowała, że wdużym skupieniu i z zaciekawieniem wysłuchaliśmy pań przewodniczek. Zrobiliśmy też kilka pamiątkowych zdjęć. Z pewnością na długo zapamiętamy tą wycieczkę.
Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego oraz Pani Weroniki Piwarskiej - Dyrektora Biura Senatorskiego, za dołożenie wszelkich starań, aby umożliwić nam zwiedzanie Sejmu RP.
Dziękujemy p. I. Fechner, p. A. Gutkiewicz, p. B. Pośnik oraz p. B. Woźniakowskiej za zorganizowanie wyjazdu i opiekę podczas wycieczki.

Uczestnicy wycieczki