czy znasz legendy polskie 2W ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych 29 października 2021 r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy pn. „Czy znasz legendy polskie?”. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych. Celem konkursu było propagowanie aktywności czytelniczej wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań literaturą, szerzenie kultury czytelniczej oraz rozbudzanie stałego kontaktu z książką. Test sprawdzał znajomość legend: „Legenda o krakowskim hejnale”, „Smok wawelski”, „Warszawska syrenka”, „Bazyliszek”, „Złota kaczka”.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat legend. Laureatami konkursu zostali:
Stanisław Strzelczyk kl. III – kategoria klasy II – III
Dorota Pietrasik kl. V – kategoria: klasy IV – V

czy znasz legendy polskie

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 2 listopada 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobny upominek, zaś laureaci – książki.

Organizatorzy:
Edyta Mróz
Barbara Woźniakowska
Anna Gutkiewicz