W dniu 23 sierpnia 2015 roku Publiczną Szkołę Podstawową w Suchej odwiedziła Karawana. Dzień Karawany rozpoczął się spektaklem dla dzieci, a zakończył spektaklem dla widzów dorosłych.

Czas między spektaklami został wzbogacony rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. Dzieci, młodzież i rodzice inspirowani byli do podejmowania działań, w ramach, których każdy mógł poczuć się artystą. Uczestnicy brali udział w przygotowywaniu m.in.: scenek dramowych, żywych obrazów, kukiełek, strojów, scenografii a następnie prezentowali je w plenerze. Wędrujący festiwal sztuki był również okazją do prezentacji lokalnych działań artystycznych. Celem Karawany było organizowanie czasu wolnego wokół atrakcyjnych działań kulturalnych. Działania te inspirują do samodzielnej pracy twórczej w przyszłości oraz kształtowanie aktywnej postawy odbiorców.