REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO242038951_1376840046046436_1868035421095134659_n.jpg

ORGANIZATOR: 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suchej
TEMAT:
„Jesień w obiektywie” 
Do udziału w konkursie fotograficznym "Jesień w obiektywie" zapraszamy uczniów naszej szkoły.
Cele konkursu:
Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
Popularyzowanie twórczości fotograficznej.
Tematyka konkursu:
Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.
Termin dołączania prac: 
do 23 października 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
28 października
 
Warunki konkursu:
Autor może nadesłać jedno zdjęcie.
Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Każde nadesłane zdjęcie należy podpisać: imię i nazwisko,klasa.
 
Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w III kategoriach wiekowych:
I – klasy 1 - 3
II – klasy 4 – 8
III- oddziały przedszkolne 
Uwago końcowe:
Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną dyplomy.
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
M. Siek, K. Leksińska