W dniu 30.06.2015 roku w Warszawie delegacja nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej uczestniczyła w konferencji podsumowującej udział w projekcie Szkoła Przyszłości. Projekt skierowany był do I etapu edukacji wczesnoszkolnej. Grupę docelową stanowiło 5 Szkół Podstawowych, prowadzących kształcenie w kl. I-III, w szczególności z obszaru gm. wiejskich i wiejsko - miejskich w województwie mazowieckim. W każdej szkole projekt był wdrażany w 1 klasie.

 

Odbiorcami projektu było

- 75 Uczniów Szkół Podstawowych, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczali do klasy I, pobierający naukę zgodnie z Innowacyjnym Programem Nauczania.

- 5 Nauczycieli Szkół Podstawowych posiadających kwalifikacje do pracy w klasach I – III i mających zatrudnienie w szkole na stanowisku Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, odpowiedzialni za wdrożenie Innowacyjnego Programu Nauczania.

Innowacyjne Programy Nauczania wraz z obudową dydaktyczną dla klasy I, zostały przygotowane na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15.

Obudowa dydaktyczna w pierwszym roku nauki zawierała scenariusze lekcji multimedialnych i tradycyjnym w tym: karty pracy, projekty edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, gry edukacyjne, fotografie, rysunki, grafiki, animacje komputerowe, pliki audio i nagrania dźwiękowe, nagrania native speaker, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, testy sprawdzające, filmy.

Natomiast obudowa dydaktyczna dla klas II – III była tworzona w trakcie trwania roku szkolnego 2014/15.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ GDZIE MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ĆWICZENIAMI PRZYGOTOWANYMI DLA DZIECI. TO NIE TYLKO NAUKA, ALE TAKŻE I ŚWIETNA ZABAWA.

http://sp.portal-edu.pl/#