XIkp plakat 2021 600Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy”Hasło XI edycji konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Cel konkursu: promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.
Kategorie wiekowe:
- I grupa –klasy 0-III szkoły podstawowej,
- II grupa –klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
Etap szkolny trwa do 19.03.2021 r. Koordynatorem szkolnym konkursu jest p. Agnieszka Szybowicz.

Regulamin konkursu - pobierz

źródło: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xi-konkurs-plastyczny-2021/