dzień języka migowegoMiędzynarodowy Dzień Głuchych został po raz pierwszy ogłoszony przez Światową Federację Głuchych (WFD) w 1958 roku. Dzień świadomości został później przedłużony do pełnego tygodnia, stając się Międzynarodowym Tygodniem Głuchych (IWD). Międzynarodowy Tydzień Głuchych jest uznawany przez społeczności Głuchych na całym świecie.


Symbolem Głuchych jest motyl, najczęściej koloru niebieskiego, lub ew. w odcieniach turkusu, gdyż motyle są głuche. Skrzydła motyla natomiast symbolizują barwność i piękno PJM (polski język migowy), a trzepot skrzydeł odzwierciedla jego dynamikę i szybkość. Jest to ogólnie przyjęty, międzynarodowy znak Głuchych. Często przyjmuje się za symbol Głuchych także dłonie, które są podstawowym narzędziem komunikacyjnym w języku migowym.
Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących. W naszej szkole uczniowie otwarci są na różnego rodzaju niepełnosprawności, dlatego włączyliśmy ten dzień do kalendarza wydarzeń szkolnych. W tym dniu, uczniowie dowiedzieli się jakie utrudnienia czekają na ludzi głuchych w życiu codziennym ( w sklepie, urzędzie itp.) Poznali alfabet migowy, podstawowe zwroty , nazwy zwierząt. Sami próbowali migać swoje imiona czy nazwy zwierząt. W tym dniu udowodniliśmy, że porozumieć można się z każdym, wystarczy tylko trochę chęci i sprawne ręce.


M.Zielińska