1. Organizator konkursu: Edyta Pałczyńska – nauczyciel języka polskiego, Karolina Opiłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Czas i miejsce konkursu: 28.05.2015 rok (czwartek) godzina 12.45 , biblioteka szkolna.
 3. Cele konkursu:
 • rozwijanie zamiłowań i zdolności recytatorskich wśród uczniów,
 • kształcenie umiejętności związanych z poszukiwaniami repertuarowymi i pracą
 • nad interpretacją tekstu,
 • budowanie więzi rodzinnych przez poezję,
 • bogacenie biernego i czynnego języka ucznia.

4. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI i oddziałów przedszkolnych
 • warunkiem uczestnictwa jest indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza
 • o tematyce związanej z mamą, tatą, dzieckiem

5. Kryteria oceniania :

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretacja utworu,
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.