skuba 1Uczniowie klasy pierwszej przygotowali inscenizację legendy o szewczyku Skubie. Prace nad występem zaczęły się w czwartek - dzieci z uwagą wysłuchały legendy, wymieniły się opiniami na temat postaci w niej występujących, podzieliły się na zespoły.

skuba 5

skuba 3Pod czujnym okiem p. Anny Owczarskiej i p. Kamili Leskińskiej zostały przygotowane sylwetki potrzebne do teatrzyku, przeprowadzono pierwsze próby. W piątek przygotowano dekorację i grupy zaprezentowały inscenizację legendy. Jedna z uczennic przyniosła do szkoły przygotowaną przez siebie scenę, którą z dumą prezentowała rówieśnikom.

skuba 2

Pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu. Współpracowali dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, zacieśniali więzy przyjaźni.  Dzieci uczyły się przełamywać swoją nieśmiałość oraz nawiązywać nić porozumienia z innymi.