z aparatem 1W dniu 15 listopada 2019 r. 36 uczniów naszej szkoły i harcerzy drużyny ,, Szare Sowy” wzięło udział w wycieczce autokarowej do Szydłowca i Chlewisk zorganizowanej prze z koło PTTK Łucznik w Radomiu. Celem wycieczki było: poznanie różnych technik fotograficznych i zasad fotografowania; nabycie umiejętności fotografowania krajobrazu; nauka „fotograficznego patrzenia”, wyszukiwania tematów i właściwego ich kadrowania; popularyzacja historii i zabytków regionu; rozbudzenie wrażliwości młodzieży na piękno.

z aparatem 2Pod opieką przewodnika poznaliśmy ciekawe miejsca naszego regionu, a instruktor fotografii wytłumaczył i pokazł, na czym polega fotografia krajoznawcza. Nauczyliśmy się jak poprawnie kadrować fotografie, z której strony powinno padać słońce i jakie pory dnia są najlepsze na fotografowanie. W Szydłowcu zwiedziliśmy Muzeum Instrumentów Ludowych, pałac, park, rynek z zabytkowym Ratuszem oraz Górę Trzech Krzyży przy wyrobisku kamieniołomu- szydłowieckiego piaskowca. W Chlewiskach zaś zwiedzliśmy zabytkowa hutę oraz stałą ekspozycję samochodów zabytkowych, motorów, maszyn do szycia - Narodowego Muzeum Techniki. Na zakończenie organizatorzy przygotowali ognisko. W drodze powrotnej wysłuchaliśmy opowieści p. Ewy Kutyły o historii regionu Szydłowca. Wycieczka została dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Opiekunami w trakcie wycieczki byli: p. Agnieszka i Beata Pośnik oraz p. Małgorzata Siek.

z aparatem 3

Bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w wycieczce.


Beata Pośnik