Serdeczne podziękowania dla Pani Marii Walasik
Powiatowego Rzecznika Konsumentów
za szerzenie świadomości konsumenckiej wśród uczniów.


konsument i jego prawaDnia 9 października 2019r., po raz drugi w naszej szkole, mieliśmy przyjemność gościć Powiatowego Rzecznika Konsumentów Panią Marię Walasik. W ramach wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy ósmej wzięli udział w zajęciach dotyczących konsumentów i ich praw.


Podczas spotkania poruszano szereg zagadnień, między innymi: kto jest konsumentem w świetle przepisów, jakie ma prawa, co to jest reklamacja i czym różni się od gwarancji? Młodzież poznała przepisy dotyczące zakupów przez Internet oraz tryb dochodzenia roszczeń, np.: w jakich okolicznościach i w jaki sposób zgłosić reklamację. Dowiedzieliśmy się też, jak szeroki zakres zadań ma Powiatowy Rzecznik Konsumentów i z kim współpracuje. Korzystając z wiedzy i doświadczenia Pani Marii Walasik, otrzymaliśmy szereg wskazówek dotyczących kształtowania świadomości konsumenckiej. Pozycja konsumenta na rynku jest bowiem ściśle powiązana z jego znajomością prawa, dostępem do informacji i edukacją konsumencką. Niezależnie od spraw, jakie nas pochłaniają, powinniśmy poznać lub przynajmniej umieć znaleźć podstawowe regulacje prawne, które nas dotyczą. Warto też mieć świadomość, do kogo można zwrócić się o pomoc.

                                Barbara Woźniakowska