AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2019
"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!-W TYM ROKU SPRZĄTAM MÓJ KAWAŁEK POLSKI !”3W dniu 20 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej wzięli udział w kolejnej już 26 akcji Sprzątanie Świata, którą po raz 25 organizuje Fundacja Nasza Ziemia. Nasza szkoła uczestniczy w działaniach już po raz 25. Celem akcji jest zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska; jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu białobrzeskiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" to są proste działania !

2


"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!" Zachęcamy i uczymy poprzez działanie do podjęcia pierwszych kroków naszych uczniów, dzięki którym nauczymy się jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i jak stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu:- nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska, będziemy stosować w praktyce filozofię Zero Waste.Nasza Szkoła zachęca do promowania nieśmiecenia, do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych. W tegorocznej akcji wzięło udział około 200 uczniów wraz z przedszkolakami, nauczycielami, wychowawcami i wolontariuszami. Sprzątaliśmy okoliczne tereny i lasy wokół szkoły oraz wybrane fragmenty ulic naszej miejscowości. Worki i rękawiczki otrzymaliśmy od p. dyrektor. Zebrane śmieci odebrał Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach- za okazaną rokrocznie pomoc bardzo dziękujemy!

6
W ramach tegorocznej Akcji - edukacji uczniowie wzięli udział : -w warsztatach plastycznych i technicznych: Szanuję, nie śmiecę, daję drugie życie niepotrzebnym przedmiotom – warsztaty z upcycklingu pod opieką p. A.Wiktorskiej i p. M.Siek- warsztatach kulinarnych poprowadzonych przez uczniów IV klasy TZ-H Zespołu Szkół Ponadpodstawowych pod opieką p. Karola Waszkiewicza nt.: Szanuję, nie marnuję, wykorzystuję ponownie, co zrobić, aby nie marnować jedzenia? W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję wykonać różne potrawy i smakołyki pod czujnym okiem kucharzy, dowiedzieć się jak łatwo można wyczarować,, coś z niczego” , 7spróbować przygotowanych potraw i wykonać własne wykorzystując nagromadzoną żywność. Zaproszeni goście opowiedzieli także o swojej szkole, zajęciach, wyjazdach, odbywanych praktykach i możliwościach jakie daje im ukończenie w/w szkoły. Uczniowie z przeprowadzonych warsztatów byli bardzo zadowoleni.Pamiętajcie o stylu życia Zero Waste i Less Waste.

Serdecznie dziękujemy p. Dariuszowi Trzmielowi za pomoc w realizacji działań a także p. Karolowi Waszkiewiczowi oraz  uczniom IV klasy TZ-H Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach.

GALERIA

Szkolny koordynator akcji: Beata Pośnik