fundacji logo nasza ziemiaAKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2019
20-22 WRZEŚNIA
"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!-
W TYM ROKU SPRZĄTAM MÓJ KAWAŁEK POLSKI !”


Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" to są proste działania!
Po raz 25 w naszej szkole zostanie przeprowadzona Akcja w trzeci weekend września, w tym roku to 20 września (piątek).Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"
Zachęcamy do podjęcia działań, dzięki którym nauczymy się jak nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i jak stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu:- nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska, będziemy stosować w praktyce filozofię Zero Waste.
Zachęcamy Was zatem do promowania nieśmiecenia, do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych. Ten rok to także szczególny Rok 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia.
Życzymy Wam dobrych pomysłów, energii do działania i wiele satysfakcji z dobrej roboty!!! :)

AKCJA! NIE ŚMIECIMY!


W ramach tegorocznej Akcji - edukuj i zachęcamy innych do nie śmiecenia.
Pomysł nr 1: Szanuję, nie śmiecę, daję drugie życie niepotrzebnym przedmiotom

Pomysł nr 2: Szanuję, nie marnuję, wykorzystuję ponownie!
warsztaty kulinarne, aby pokazać innym:
• co zrobić, aby nie marnować jedzenia?
warsztaty z upcyklingu, aby pokazać:
• jak znaleźć nowe zastosowanie danej rzeczy
warsztaty DIY (Do ityourself), aby pokazać:
• jak stworzyć opakowanie na prezenty przy użyciu szarego papieru i naturalnych elementów dekoracyjnych,

To dobry pretekst, aby porozmawiać o stylu życia Zero Waste i Less Waste.
CO TO ZNACZY?
Zero Waste (dosł. tłumacz. "zero odpadów", "zero marnowania").
Definicja przyjęta przez Zero Waste International Alliance (ZWIA) brzmi:
ZW to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.
Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:
1. refuse (odmawiaj).
2. reduce (ograniczaj),
3. reuse (wykorzystaj ponownie),
4. recycle (recyklinguj),
5. rot (kompostuj)

Less Waste (dosł. tłum. "mniej odpadów" lub "mniej marnowania") jest łagodniejszą i mniej radykalną wersją Zero Waste. Jest to podejście, w którym jesteśmy nastawni na stopniowe wprowadzanie zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu.
Nie trzeba od razu żyć według wszystkich zasad 5 R Zero Waste - istotne są nawet małe kroki.