spotkanie z p. KRUS 24 czerwca 2019 r. uczniowie klas I-III brali udział w spotkaniu z pracownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z placówki terenowej w Białobrzegach, panią Lidią Nader. Głównym założeniem spotkania było promowanie wśród uczniów bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,  a także poznanie pracy rolnika.

spotkanie z p. KRUSPracownica KRUSu zapoznała uczniów z zasadami bezpieczeństwa w rolnictwie i sposobami prawidłowego korzystania ze sprzętu rolniczego w czasie niektórych drobnych prac wykonywanych przez dzieci. Wskazała jak postępować i zachowywać się podczas wypadków. Dużo czasu poświęciła omówieniu czynności, których dzieci nie powinny wykonywać w gospodarstwie rolnym.

Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowanki i książeczki informacyjne z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym pogłębią wiedzę uczniów i rodziców z zakresu zapobiegania niebezpieczeństw podczas prac w gospodarstwie rolnym.

spotkanie z p. KRUS 3

Przedstawicielka KRUSu włączyła się w obchody XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania odczytując dzieciom wiersz o warzywach.

Dziękujemy za pouczające spotkanie.