58713325 390250291821084 5454178801686675456 nW dniach 1–5. 04.2019 r. uczeń klasy VIII Matysiak Miłosz przeprowadził w klasach IV – VII zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Młodsi koledzy i koleżanki przypomnieli sobie min. w jaki sposób mogą udzielić pomocy i utrzymać przy życiu osobę poszkodowaną do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb oraz omówił etapy udzielania pierwszej pomocy, ocenę stanu poszkodowanego, ocenę oddechu, zasady RKO, numery telefonów alarmowych. 

Uczniowie mogli przećwiczyć przy użyciu fantomu resuscytację krążeniowo - oddechową oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Miłosz ukończył szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego I stopnia i uzyskał tytuł Młodszego Ratownika WOPR oraz szkolenie w zakresie pierwszej pomocy BLS + AED. Mam nadzieję, że wiedza zdobyta na zajęciach zostanie zapamiętana i w razie potrzeby wykorzystana w fachowy sposób. Pamiętajmy, że istnieje obowiązek udzielania pierwszej pomocy i jest on określony art. 164 par.1 Kodeksu Karnego:,, Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”
Dziękuję Miłoszowi za poświęcenie czasu i podzielenie się swoją wiedzą z uczniami naszej szkoły.

Galeria

A. Pośnik