marszW dniach 22-24 lutego 2019 roku odbył się XLVIII RADOMSKI MARATON MARSZÓW NA ORIENTACJĘ. Głównym organizatorem  był Oddział PTTK Łucznik w Radomiu - po raz drugi  współorganizatorem imprezy i  bazą była Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej.  Celem marszów na orientację jest: poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych naszej małej ojczyzny - Gminy Białobrzegi; popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO); nauka i praktyczny sprawdzian posługiwania się mapą w terenie; udział w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej - zdobywanie odznak; aktywny sposób spędzania czasu wolnego - dobra zabawa;integracja sympatyków InO; nabywanie nowych umiejętności. 

marsz1Czym są Marsze na Orientację? Jest to gra terenowa, w której zadaniem uczestnika jest odnalezienie w lesie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej od organizatora mapy w określonym limicie czasu. W dniach 22 i 23 lutym nasi uczniowie oraz chętni uczestnicy wzięli udział w szkoleniu (teoretycznym i praktycznym) odczytywania mapy, punktów kontrolnych, zdobywanych punktów.  

W Marszach wzięło udział 52 uczniów i harcerzy z klas IV-VIII naszej szkoły pod opieką 6 nauczycieli- dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym! Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi za pokrycie kosztów uczestnictwa naszym uczniom. W kategorii niezaawansowanej / TT uczestniczyło – 15 harcerzy; zespół w składzie: Marta Cieślak, Natalia Durajczyk, Aleksandra Wójcik zajęły III miejsce, zaś w kategorii dla początkujących/ TP- wzięło udział 37 uczniów i harcerzy; zespół w składzie Bartosz Obrębowski, Bartłomiej Owczarek , Karolina Pełka i Karol Puc- zajęli III miejsce.  marsz2Program marszy był bardzo ciekawy i atrakcyjny. Dzienne dwa etapy ( 10:00-15:00)odbywały się w lasach /Mikówki- uczestnicy zostali przewiezieni autokarem na miejsce startu, między etapami – ognisko z kiełbaską i gorącą herbatką. Po obiedzie w restauracji "Zodiak" uczestnicy wrócili do bazy w szkole. Następnie w godzinach wieczornych odbył się etap III- Nocna włóczęga oraz miniIno na terenie boiska szkolnego. Dobra zabawa trwała nadal. W niedzielny poranek po rozstrzygnięciu marszy wszyscy rozjechaliśmy się do domów. Bardzo dziękujemy opiekunom: p. K. Leksińskiej, p. E. Matysiak, p. B. Woźniakowskiej, p. M. Siek , p. L. Drabowi za opiekę na trasie marszu oraz P. M. Siek za wraz z p. B. Pośnik za opiekę nocną nad uczniami a także p.dyrektor i innym, którzy umożliwili nam udział w Maratonie. Dziękujemy i do zobaczenie na trasie!
                                                                                                                         

Pośnik Beata