rekrutacja

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z załącznikami dostępne są w zakładce Rekrutacja oraz w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
                                            18 luty 2019 – 15 marzec 2019
Regulamin Rekrutacji, Zarządzenie Burmistrza zawierające terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce Rekrutacja.